Strona główna   |   Regulamin   |   O nas   |   Kontakt   |   Mapa strony
Witamy serdecznie w naszym sklepie Wyszukiwarka:
OfertaPromocjeNowościO nasKontaktTransport
Strona główna » Jakość Twój koszyk ilość: 0 kwota: 0.00 PLN Szczegóły ]
Jakość
 

CERTYFIKAT MAKITA  

 
 
 
 
GWARANCJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki gwarancji:
 
 

Elektronarzędzia są najwyższej jakości (Gatunek I) i objęte są w Polsce gwarancją na okres 12 miesięcy od daty nabycia. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe. Karta Gwarancyjna jest drukiem ścisłego zarachowania. Utrata Karty Gwarancyjnej jest jednoznaczna z utratą gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z treści ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 pozycja 1176). Roszczenia z tytułu Gwarancji, Rękojmii, Umowy Sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia.

1. W przypadku reklamacji należy dostarczyć urządzenie wraz z kartą gwarancyjną, kompletne, z wyposażeniem (osprzętem: piły brzeszczoty, tarcze, elementy tnące). Brak osprzętu może spowodować odrzucenie gwarancji. Procedury:
- Konsument – dostarcza narzędzia do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami,
- Użytkownik – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu naprawczego (lista str. 4)
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszt przesyłki na użytkownika.
W przypadku braku serwisu lokalnego należy wysłać narzędzie do naprawy do serwisu centralnego korzystając z firm DHL, SCHENKER lub poczty.
2. Urządzenie należy dostarczyć do serwisu czyste, konieczność oczyszczenia narzędzia w serwisie jest usługą odpłatną.
3. Wady usuwane będą w terminie 14 dni (w przypadkach kontrowersyjnych 21 dni) od daty dostarczenia narzędzia do serwisu, po czym urządzenie zostanie odesłane na żądanie do klienta na koszt firmy.
4. W przypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki zostaną scedowane na reklamującego.
5. Gwarancja nie przysługuje jeżeli:
- uszkodzenia wynikły na skutek użycia narzędzia niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
- narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis MAKITA
- narzędzie próbowały naprawiać osoby nieuprawnione
- narzędzie było użytkowane w jakikolwiek sposób od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie
- narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone (spalony wirnik i stojan)
- w okresie gwarancji wymiana szczotek (odpłatna) nie była dokonana przez autoryzowany serwis MAKITA – wiąże się to z przeglądem urządzenia
- w reklamowanym narzędziu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym.
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości (np. szczotki węglowe, uchwyty narzędziowe, zębatki napędu łańcucha, paski).
7. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas ewentualnych napraw gwarancyjnych.
8. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów Bezpieczeństwa Pracy zawartych w załączniku do karty gwarancyjnej.
9. Jakiekolwiek poprawki w Karcie Gwarancyjnej powodują anulowanie gwarancji.
10. W przypadku reklamacji urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz narzędzie do serwisu. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utrat gwarancji.

Elektronarzędzia posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce.

DOTYCZY FIRM I ZAKŁADÓW PRACY, WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI tj. użytkowników:
- należy przestrzegać PN 88 E 08400/10
- Przekazując narzędzie ‘‘pracownikowi’’ należy przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi. Fakt ten należy mieć udokumentowany (patrz Kodeks Pracy i Przepisy BHP)

Adres serwisu centralnego:
MAKITA Sp. z o.o.
ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała
(0-33) 819 63 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki gwarancji:
 
 

Okres gwarancji dla narzędzi BOSCH wynosi 24 miesiące, a w przypadku profesjonalnego, zawodowego lub porównywalnego zastosowania 12 miesięcy. Narzędzia profesjonalne linii niebieskiej oraz przyrządy pomiarowe (z wyjątkiem urządzeń wysokiej częstotliwości, przemysłowych wkrętarek akumulatorowych oraz serwisowych narzędzi pneumatycznych) objęte są przedłużoną 3-letnią gwarancją pod warunkiem dokonania rejestracji narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu pod adresem www.bosch-pt.com/warranty *

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że: stosowany był zalecany przez producenta osprzęt, narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane; 
narzędzie było użytkowane zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem (elektronarzędzia w zielonej obudowie przeznaczone są dla majsterkowiczów i nie powinny być wykorzystywane do profesjonalnych prac zarobkowych); 
wykonano okresowe przeglądy przewidziane w instrukcji obsługi i normą PN 88E084000/10; 
wymiany zużytych szczotek węglowych dokonano w Serwisie Centralnym (zużycie szczotek wskazuje na konieczność dokonania przeglądu urządzenia); 
nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia; 

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna, na której odnotowano numer katalogowy i seryjny urządzenia oraz datę sprzedaży, a w przypadku przedłużonej gwarancji 3-letniej dodatkowo certyfikat rejestracyjny i dowód zakupu. 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej, niewłaściwej eksploatacji, osprzęt (akumulatory, ładowarki) oraz naturalne zużycie podzespołów (np.: szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych). 

W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) DHL EXPRESS tel.: 0801 345 345, (dawniej SERVISCO) na adres:


Zarejestruj narzędzie i przedłuż sobie gwarancję
Adres serwisu centralnego:
CENTRALNY SERWIS ELEKRONARZĘDZI
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
(0-22) 715 44 50Uwaga: Przeglądy i naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane tylko w Serwisie Centralnym. 
Wady usuwane będą w terminie do 14 dni od dostarczenia narzędzia do serwisu. 
Nowe narzędzie nie posiada zewnętrznych plomb próba ingerencji grozi utratą gwarancji.

* szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bosch.pl 

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza Państwa praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.narzedzia-prof.pl
Copyright © 2009
statystyka