Strona główna   |   Regulamin   |   O nas   |   Kontakt   |   Mapa strony
Witamy serdecznie w naszym sklepie Wyszukiwarka:
OfertaPromocjeNowościO nasKontaktTransport
Strona główna » Regulamin Twój koszyk ilość: 0 kwota: 0.00 PLN Szczegóły ]
Regulamin

 

1. REGULAMIN_SKLEPU

2. REGULAMIN NEWSLETTERA

3. KOSZTY PRZESYLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU
Narzędzia-prof.pl - jest usługą Firmy STEFAND Sp. z o.o.
Właścicielem Narzędzia-prof.pl jest Firma STEFAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 17 Stycznia 40. 
NIP 685-000-47-66 
Regon 3700006289 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS 0000196781. 
- Numer konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. 08 1750 1224 0000 0000 0341 2644. 
- Adres poczty elektronicznej Narzędzia-prof.pl: narzedzia@stefand.com.pl 
- Adres do korespondencji pocztowej: STEFAND Sp. z o.o. Biuro Handlowe ul. Króla Stanisława Augusta 29/E, 35-210 Rzeszów 

Realizacja sprzedaży w Narzędzia-prof.pl odbywa się według poniższego regulaminu. 

Z oferty Narzędzia-prof.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym stosownym zezwoleniom (obniżone stawki VAT). 

Wymagania techniczne korzystania z usług Narzędzia-prof.pl
 - dostęp do internetu, 
 - komputer z zainstalowaną przeglądarką, 
 - komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript. 

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie Narzędzia-prof.pl produkty oferowane do sprzedaży.
Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się obok danego produktu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów".

Ilość produktów oferowanych w ramach Narzędzia-prof.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. 

Ilość produktów objętych promocją w Narzędzia-prof.pl jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów. 

Poprzez złożenie zamówienia w Narzędzia-prof.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Narzędzia-prof.pl danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Narzędzia-prof.pl zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień. 

Klientów korzystających z usług Narzędzia-prof.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. 

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. 
Narzędzia-prof.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu. 

Narzędzia-prof.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Narzędzia-prof.pl

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie, drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika realizującego zamówienie. 

Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. 
 
 Koszt dostawy podany jest w cenniku usług. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy Narzędzia-prof.pl zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Narzędzia-prof.pl ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego z  przedziałów wagowych  zgodnie z cennikiem usług transportowych. 

 W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia. 

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. 

Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. 
 Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Narzędzia-prof.pl i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 
Narzędzia-prof.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru. 

W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 
W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. 

W Narzędzia-prof.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do Biura Handlowego w Rzeszowie wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie trzech dni o otwarcia opakowania (nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do użycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i nie zwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 
Jeśli do  zwracanego towaru dołączone były gratisowe  produkty,  to  podlegają one zwrotowiu wraz z zakupionym towarem.

W Narzędzia-prof.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- Gotówką (dla dostaw realizowanych przez Kuriera )- należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze zakupów, 
- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Narzędzia-prof.pl.
Narzędzia-prof.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. 

Narzędzia-prof.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1
Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Narzędzia-prof.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Bazie Użytkowników, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach handlowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
Newsletter obejmuje informacje o nowościach znajdujących się w ofercie sklepu Narzędzia-prof.pl oraz informacje o promocjach i innych elementach działalności sklepu Narzędzia-prof.pl.

Narzędzia-prof.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

§ 2

Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera, podaje do Bazy dane wystarczające do uaktywnienia newslettera, tj. nazwę konta pocztowego.


§ 3
Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail z Bazy w każdym czasie.
W celu rezygnacji z usługi newslettera należy odwiedzić stronę www.narzedzia-prof.pl, w okienku newslettera wpisać właściwy adres e-mail, zaznaczyć opcję "wypisz" i zatwierdzić.
 Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje jednakże pod warunkiem, że adres e-mail zgadza się z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy, oraz poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rezygnacji z newslettera

§ 4
Narzędzia-prof.pl zastrzega sobie prawo do:
wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
informowania za pośrednictwem newslettera o zmianach w niniejszym Regulaminie,
całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników,

§ 5

Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane ma stronie http://www.narzedzia-prof.pl/index.php5?id=44#newsletter oraz za pośrednictwem newslettera i wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURIER UPS - płatność przelewem:               20 zł

KURIER UPS - płatność za pobraniem:            25 zł

 

POCZTA POLSKA - płatność przelewem:            15 zł

POCZTA POLSKA - płatność za pobraniem:         25 zł


 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.narzedzia-prof.pl
Copyright © 2009
statystyka